Okolju prijazna šola

EKOHIMNA:    

Mi smo eko šola ona naša je,
radi jo imamo, veselimo se.
S pogledom na gozdove in travnike,
z razgledom na planine in rožice.
Eko, ekola, eko, ekola, la, la, la,
la, la, la, la, la, la!

Urejena je okolica to vidi se,
z rožami in drevjem posajena je.
A včasih malomarnost res velika je,
saj odpadkov vsepovsod prepolno je.
Eko, ekola…

Varujmo in ločujmo odpadke vse,
saj nevarnih plinov mnogo v okolju je.
Škodujejo ozemlju in vsem ljudem,
zato ekologija velik je problem.
Eko, ekola…


OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Glavni cilj projekta Okolju prijazna šola je vzgoja otrok in mladostnikov v duhu skrbi za okolje in naravo.

Drugi cilji so:
– izobraževanje za okoljsko odgovornost,
– čisto in urejeno okolje,
– učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
– ločeno zbiranje odpadkov v našem okolju,
– povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
– razvijati pozitivne medsebojne odnose,
– vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

V sklopu projekta Okolju prijazna šola na šoli že vrsto let potekajo različne dejavnosti.

V letošnjem letu 2022/23 smo dejavnosti, ki jih bodo izvajali učenci vso šolsko leto, strnili pod naslov MAJHNA DEJANJA ZA VELIKA ENERGETSKA VARČEVANJA.

 Razmere v svetu so močno vplivale na razpoložljivost in ceno energije. Države, zlasti v Evropi, iščejo učinkovite in hitro delujoče načine za varčevanje z energijo in hkrati opustitev fosilnih virov energije.

Najbrž se tudi doma že pogovarjate, kako bi prihranili nekaj denarja glede na to, da se elektrika draži. Mogoče ste spremenili način ogrevanja, ali dodatno zatesnili okna in vrata, izolirali stene, na streho zmontirali sončne celice…

Če ne drugega, ste morda postali pozorni na prižgane luči, ki po nepotrebnem razsvetljujejo prazne stanovanjske prostore, ali pa ste začeli ugašati naprave s funkcijo pripravljenosti, ali pa ste za nekaj stopinj zmanjšali temperaturo v prostoru.

Kot vidite, ni treba velikih sprememb, račun za elektriko lahko zmanjšamo z majhnimi, včasih skoraj neopaznimi dejanji.

Kje vse se da privarčevati z električno energijo, bodo raziskovali učenci od 3. do 9 razreda. Vsaka razredna skupnost si bo izbrala eno izmed ponujenih vsebin in jo skozi šolsko leto s pomočjo učiteljev raziskovala pri urah pouka, pri razrednih urah ter tudi izven šole.

Nova vedenja in spoznanja bodo predstavili s pomočjo pripravljenih plakatov ob dnevu Zemlje.

To pa so vsebine, ki jih bodo raziskovali naši učenci:

 1. LUČI
 2. POMIVALNI STROJ
 3. PRALNI IN SUŠILNI STROJ
 4. ČRPALKE ZA OGREVANJE
 5. OSEBNA HIGIENA
 6. HLADILNIK IN ZAMRZOVALNIK
 7. KUHANJE
 8. KLIMA
 9. ZRAČENJE
 10. VTIČNICE
 11. OGREVANJE PROSTOROV
 12. LIKANJE
 13. NAPRAVE S FUNKCIJO PRIPRAVLJENOSTI
 14. TESNENJE OKEN IN VRAT
 15. VRSTE ENERGIJE
 16. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
 17. JEDRSKA ENERGIJA
 18. TERMALNA ENERGIJA

Seveda pa bomo kot vsa leta do sedaj sodelovali v različnih eko projektih, dejavnostih, natečajih in akcijah zbiranja odpadnega materiala.

V  ta namen imamo po razredih in skupnih prostorih šole razvrščene škatle in zabojčke za zbiranje baterij, sijalk, kartuš, starega papirja in zamaškov.

 V želji, da bi bile naše zbiralne akcije še uspešnejše, vabimo k sodelovanju tudi vse starše in krajane Mute.

 Spodnje fotografije so nastale v lanskem šolskem letu ob dnevu Zemlje. Na šoli smo ga obeležili s prireditvijo in razstavo plakatov ob koncu projekta  ZELENI KORAKI – EKO JUNAKI.

Učenci naše in šole s prilagojenim programom so vso leto raziskovali na kakšne načine lahko sami pripomoremo k zmanjšanju ogljikovih izpustov ter svoja spoznanja predstavili učencem in učiteljem s pomočjo zanimivih in poučnih plakatov.


 Šolsko leto 2016/2017

Glavni cilj projekta Okolju prijazna šola je vzgoja otrok in mladostnikov v duhu skrbi za okolje in naravo.

Drugi cilji so:
– izobraževanje za okoljsko odgovornost,
– čisto in urejeno okolje,
– učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
– ločeno zbiranje odpadkov v našem okolju,
– povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
– razvijati pozitivne medsebojne odnose,
– vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,

 

Šolski ekološki otok:

 • papir
 • ekološki zabojnik za izrabljene tonerje in kartuše,
 • baterije in plastične pokrovčke

Šolsko leto 2015/2016

HRANA  NI  ZA  TJAVENDAN    hrana

KAJ IN KAKO BOMO OPAZOVALI?

 • Izbrali bomo dan v tednu (priljubljen in nepriljubljen obrok)
 • Prepisali jedilnik kosila v tabelo (izdelajte jo sami)
 • Ob koncu dneva bomo vprašali kuharice, koliko veder odpadne hrane je bilo
 • Število veder bomo zapisali v tabelo
 • Zapisali bomo, katere hrane se je zavrglo največ
 • Zbrali bomo rezultate in jih predstavili v eko kotičku in v jedilnici

KOTIČEK V JEDILNICI    hrana_1

 • Reciklirana kuharija (Recepti:  Iz ostankov hrane lahko pripravimo…..)
 • Predstavitev zdrave hrane ( prehranska piramida)
 • Predstavitev načina ločevanja odpadne hrane
 • Ne meči hrane stran, ker….( slike, plakat,..)
 • Plakat: Naša najljubša zdrava malica / kosilo
 • Kaj lahko za zmanjšanje količine odpadne hrane narediš ti? (Škatlica in listki, kamor bodo pisali učenci svoje ideje.)
 • Od kod pride hrana? (Zemljevid z zarisanimi potmi, od koder prihaja hrana, ki jo naročamo na naši šoli.)
 • Kaj se zgodi z odpadno hrano? (Kako jo koristno porabiti?)
 • Kako pravilno shranimo ostanke hrane? (plakat, hladilnik iz kartona, embalaža, ….)

Predstavitev na prireditvi ob dnevu Zemlje, 26. 4. 2016:

Učenci 3. razredov smo poiskali recepte jedi, ki se lahko pripravijo iz ostankov hrane. Recepte smo predstavili na plakatu
Učenci 4. a  smo naredili plakat o pravilnem ločevanju odpadkov.    
Učenci 4. b razreda pa smo spoznali, da  ne smemo hrane metati stran, saj vemo, da je mnogo ljudi lačnih in da pridelava velikih količin hrane onesnažuje okolje.   
Učenci 5. razreda smo s pomočjo ankete med učenci raziskali, zakaj v šoli zavržemo hrano in kaj lahko naredimo za zmanjšanje odpadne hrane.
Učenci 6. razredov smo razmišljali o zdravi hrani, zato smo v 6.b  izdelali prehransko piramido, v 6. b  pa smo sestavili zdrav obrok.        
Učenci 7.a smo izdelali plakat, ki prikazuje, kam pravilno shranimo hrano.  
Učenci 7. b razreda smo izdelali plakat o tem, kako lahko odpadno  hrano koristno porabimo, da je ne vržemo v smeti.          
Učenci 8. a razreda smo sošolce povprašali, kaj lahko mi sami naredimo, da zmanjšamo  količino odpadne hrane v šoli. Tu je nekaj odgovorov.
Učenci 8. b smo raziskali,  katere dni v tednu glede na jedilnik zavržemo največ  hrane. Ugotovili smo …
Učenci 9. razreda smo raziskali, iz  katerih držav uvažamo sadje in zelenjavo.


 

Dostopnost