Projekt zdrava šola

OŠ Muta z enoto Osnovna šola s prilagojenim programom se je v novembru 2011 priključila Slovenski mreži zdravih šol. Projekt vodi Inštitut za varovanje zdravja, koordinirajo pa ga lokalni Zavodi za zdravstveno varstvo. V njem aktivno sodelujejo osnovne in srednje šole ter dijaški domovi.

Na šoli bomo še več pozornosti posvečali sistematičnemu delovanju na področju zdravja – tako telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši.

Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Program zdrave šole ima tri značilnosti:

– pouk o zdravju (zdravstvene vsebine so opredeljene v učnem načrtu posameznih predmetov),

– prikrit učni načrt (pomembno je vzdušje na šoli, klima, k čemur prispeva stalna skrb za ohranjanje in izboljševanje medsebojnih odnosov, dobro počutje, pravila šole, interesne dejavnosti, projekti, organizacija šole nasploh),

– dobre povezave z domom in skupnostjo (sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti na šoli).

Dostopnost