Fit Slovenija

Fit  V tem šolskem letu smo se vključili v Mednarodni projekt FIT Slovenija, ki omogoča javnim zavodom,  da na prijazen in ne vsiljiv način izboljša življenjski slog, zdravstveno stanje in medsebojne odnose vseh, učencev, zaposlenih in tudi staršev. FIT pedagogika z ustreznimi inovativnimi in dinamičnimi pedagoškimi pristopi izboljša sam proces izobraževanja ter s tem vpliva na kakovost izobraževanja.
VSEBINA:
Znotraj FIT pedagogike bomo na šoli izvedli program FIT KOBACAJ.
Izobraževanja za učitelje v tem programu bodo:
●  Psihomotorno učenje,
●  Celosten razvoj otroka s poudarkom na gibanju,
●  Fit metodika in didaktika v predšolskem  in šolskem obdobju,
●  Praktični prikaz fit didaktične gibalne naloge in igre.

Dostopnost