Select Page

Organi šole

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

Poleg ravnateljice je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja: Toni KVASNIK, Damjan KOLČ, Nejc BABIČ

– pet predstavnikov šole: Olga GOLOB, Helena BREZOVNIK, Danijela PLANINŠIČ, Jolanda VERHNJAK, Olga ČERU

– trije predstavniki staršev: Barbara SMOLAR, Andreja SENICA, Simon VASILJEVIČ


Svet staršev
je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razredna stopnja
  • predmetna stopnja
  • razredniki
  • strokovni aktivi